Meer lezen
TRANSFORMATIE

Van trends naar toepassing en het gewenste resultaat in de praktijk.

Organisatieverandering is te positioneren als iets 'anders maken', het betreft het wijzigen van de uiterlijke verschijningsvorm. Bij een organisatieverandering worden bepaalde kwaliteiten van de organisatie gewijzigd of herijkt, zoals de structuur, technologie of sterker nog de strategie van een organisatie. Echter de essentie, het hart en de bestaande mindset van de organisatie blijft hetzelfde. In dit tijdperk is 'veranderen' echter niet genoeg om relevant te zijn en blijven. Daarom kiezen wij voor de transformatie van de organisatie of het organisatieonderdeel. 

Transformatie raakt aan de kern, het hart van de organisatie. Transformatie gaat de diepte in, heft een ordening, een imago of identiteit op en creëert een nieuwe orde. Bij transformatie veranderen dus niet alleen de organisatie, de producten of diensten, maar ook de mindset, de mentale instelling. Wat is je doel? Je toegevoegde waarde in de samenleving? En hoe geef je dit vorm in samenwerking met je inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden? Vragen die wij helpen beantwoorden tijdens het creëren van jouw transformatiestrategie.

Neem contact met ons op als je:

  • een transformatiestrategie wilt ontwikkelen;
  • relevante ontwikkelingen in kaart wilt brengen en bepalen wat de impact is van deze trends op de organisatie;
  • de ambitie van jouw organisatie wilt vertalen/visualiseren en daardoor de verbinding legt tussen strategie en cultuur;
  • bewust communicatiestrategieën wilt inzetten die bijdragen aan het draagvlak en begrip van de transformatiestrategie.

Onze aanpak

Wij werken met jou samen om de omgevingsontwikkelingen inzichtelijk te maken, te bepalen wat de impact is van deze ontwikkelingen op de organisatie en hoe jij je wilt positioneren in dit speelveld. Samen creëren wij een nieuwe identiteit die herkenbaar is voor medewerkers, inwoners, ondernemers en de leiders van dit gedachtegoed. 

Wij werken toe naar een identiteit die in de kern gelijk staat aan het nieuwe DNA van de organisatie qua producten, diensten en bijbehorende dienstverlening. 

Daarvoor is het belangrijk om eerst jouw ambities te begrijpen en waar nodig aan te scherpen om te voldoen aan de vragen vanuit de samenleving. 

Onze iteratieve en verkennende aanpak stelt je in staat om in co-creatie met jouw medewerkers, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een waardevol zoekproces te starten. En daardoor de nieuwe identiteit te vinden en vorm te geven. Om dit doel te bereiken, helpen we je om:

  • kortcyclisch processen te transformeren;
  • innovatie te verwerken in het DNA van de organisatie;
  • jouw organisatie-imago te versterken door visualisatie;
  • de beste mensen uit jouw netwerken te verbinden als ambassadeurs;
  • een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het succes van de transformatie te creëren bij jouw belanghebbenden.

Ons aanbod

DTBN Dienstverlening

Vakmanschap in een continu verandere omgeving is van cruciaal belang. Maar hoe ga je om met personeel dat vaak meerdere jaren op een zelfde manier denkt, werkt en handelt? 


lees meer

Durf de Qurve©

Digitale transformatie stelt andere eisen aan organisaties en veroorzaakt een enorme versnelling van de verandermogelijkheden die organisaties kunnen benutten.


Lees meer

Overheid van de Toekomst©

Overheidsorganisaties staan oog in oog met verandering. Maar nog te vaak grijpen wij terug op de bestaande structuren, technologieën en netwerken om antwoorden te vinden op de nieuwe vragen.  

Lees meer